Ruhsatsız Mermi Bulundurma Cezası

Ruhsatsız Mermi Bulundurma Cezası

Ruhsatsız Mermi Bulundurma, Taşıma, Satın Alma Suçu ve Cezası (6136 Sayılı Yasa m.13)

Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı olanlara, ihtiyaçları nedeniyle yıllık belli miktarda mermi verilmektedir. Bu mermilerin silah ruhsatı olmayanlara devredilmesi 6136 sayılı Kanunun 9. maddesi ile yasaklanmıştır. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı olan kişilere tanınan mutat miktarda (olağan miktarda) mermi sahibi olma hakkı dışında mermi satın almak, bulundurmak veya taşımak suçtur (6136 sayılı Kanun m. 13).

Ruhsatsız mermi bulundurma veya taşıma suçunun ispatı; ele geçirilen mermilerin patlatılarak sağlamlıklarının test edilmesiyle anlaşılır. Elde edilen mermilerin sayısına göre faile verilecek cezanın belirlenmesi için aşağıda açıkladığımız yasal miktarda merminin patlatılarak test edilmesi gerekir. Örneğin, evinde 80 mermi ele geçirilen bir kimsenin mahkum edileceği cezanın belirlenmesi için en az 51 merminin sağlam olduğunun test edilerek belirlenmesi gerekir. Çünkü, aşağıda açıkladığımız üzere 51-250 arası mermi bulundurmanın cezası aynıdır. Örnek olayımızda; yapılan test neticesinde sağlam mermi sayısının en fazla 50 olduğu tespit edildiğinde, faile 6136 sayılı yasanın 13/4 maddesi gereği daha az ceza verilecektir.

Yargıtay 6136 sayılı Kanun’un 13. maddesinin uygulamasına yönelik olarak mermi sayısına göre “ruhsatsız mermi bulundurma suçu” nedeniyle failin hangi fıkraya göre cezalandırılacağını dört kategoriyle şu şekilde belirlemiştir:

  • Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Suçu: Pek az sayıda mermiden kastedilen, 50 ve daha az sayıda ruhsatsız mermi bulundurulmasıdır. Pek az sayıda mermi bulundurulması halinde faile 6 aya kadar hapis ve 100 kadar adli para cezası verilecektir (6136 sayılı Kanun m.13/4). Suçun ceza alt sınırı belirlenmediği için hapis cezasının alt sınırı 1 ay (TCK m.49/1), adli para cezasının alt sınırı 5 günden (TCK m52/1) az olamaz.

  • Mutat Sayıda Mermi Bulundurma Suçu: “Mutat sayıda mermi bulundurma” kavramından kastedilen, 51-250 adet arası merminin ruhsatsız bulundurulmasıdır. 6136 sayılı Kanun, mutat sayıda merminin bir adet silahla ev veya işyerinde bulundurulması halinde faile 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 kadar adli para cezası verilmesini öngörmektedir (6136 sayılı Kanun m.13/3). Ancak, Yargıtay 8. Ceza Dairesi silah bulundurmaksızın sadece 51-250 arasında mermi bulunduran faillerin de aynı fıkra (md.13/3) çerçevesinde 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 kadar adli para cezası ile cezalandırılması gerektiğini içtihat haline getirmiştir.

  • Mutat Olmayan Sayıda Mermi Bulundurma Suçu: Mutat olmayan sayıda mermi bulundurma veya satın alma, 251-5000 arası merminin ruhsatsız bulundurulması anlamına gelmektedir. 251-5000 arası mermiyi bulunduranlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (6136 sayılı Kanun md.13/1).

  • Sayı veya Nitelik Bakımından Vahim Miktarda Mermi Bulundurma Suçu: Vahim miktarda mermiden kastedilen 5001 ve daha fazla merminin bulundurulmasıdır. Mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde, fail hakkında 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (6136 sayılı yasa md.13/2).

Yargıtay 6136 sayılı Kanun’un 13. maddesinin uygulamasına yönelik olarak mermi sayısına göre “ruhsatsız mermi taşıma suçu” nedeniyle failin hangi fıkraya göre cezalandırılacağını üç kategori ile şu şekilde belirlemiştir:

  • Pek Az Sayıda Mermi Taşıma Suçu: Pek az sayıda mermiden kastedilen, 50 ve daha az sayıda mermi bulundurulmasıdır. Pek az sayıda merminin taşınması halinde faile 6 aya kadar hapis ve 100 kadar adli para cezası verilecektir (6136 sayılı Kanun m.13/4). Suçun ceza alt sınırı belirlenmediği için maddedeki hapis cezasının alt sınırı 1 ay (TCK m.49/1), adli para cezasının alt sınırı 5 günden (TCK m52/1) az olamaz.

  • Mutat Sayıda Mermi Taşıma Suçu: “Mutat sayıda mermi taşıma” kavramından kastedilen, 51-5000 adet arası merminin taşınmasıdır. Mutat sayıda mermi taşıma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun md.13/1).

  • Vahim Miktarda Mermi Taşıma Suçu: “Vahim miktarda mermi taşıma” kavramından 5001 veya daha fazla merminin taşınması anlaşılır. Taşınan mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde, fail hakkında 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (6136 sayılı yasa md.13/2).

Yargıtay 6136 sayılı Kanun’un 13. maddesinin uygulamasına yönelik olarak mermi sayısına göre “ruhsatsız mermi satın alma suçu” nedeniyle failin hangi fıkraya göre cezalandırılacağını iki kategoriyle şu şekilde belirlemiştir:

  • Mutat Olmayan Sayıda Mermi Satın Alma Suçu: Mutat olmayan sayıda mermi satın alınması, 251-5000 arası merminin ruhsatsız olarak satın alınması anlamına gelmektedir. 251-5000 arası mermiyi satın alan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (6136 sayılı Kanun md.13/1).

  • Sayı veya Nitelik Bakımından Vahim Miktarda Mermi Bulundurma veya Satın Alma Suçu: Vahim miktarda mermiden kastedilen 5001 ve daha fazla merminin satın alınmasıdır. Mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde, fail hakkında 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (6136 sayılı yasa md.13/2).