Silahlar nasıl sıfırlanır ?

Silahlar nasıl sıfırlanır ?

Piyade tüfeklerinin sıfırlanması.

Silâhlar mekanik nişangâh tertibatları genel olarak ayarlanabilir bir gez ve arpacıktan oluşmakla birlikte, silâhların özelliğine göre sıfırlama için bunlardan sadece biri veya ikisi birden ayarlanmalıdır.
Ayarlama yapılırken gezin veya arpacığın üzerindeki vidanın ne tarafa döndüğü değil gezin veya arpacığın ne tarafa hareket ettiği önemlidir.
Mekanik nişangâh tertibatının sıfırlanma şekline göre toplam dört çeşit silâh vardır;

(1)   Yükseliş ve Yan Ayarı Arpacıktan Yapılan Silâhlar :

En belirgin örnekleri Rusya menşeli Kalaşnikof, Dragunov, PKM ve benzeri silâhlardır.
Bu silâhların sıfırlanmasında düzeltmeler, vuruşlar hangi tarafta toplanmışsa arpacık o yöne doğru yeteri kadar hareket ettirilerek yapılır.

 • Vuruşlar yukarıda ise aşağı almak için, arpacık yukarı doğru,
 • Vuruşlar aşağıda ise yukarı almak için, arpacık aşağı doğru,
 • Vuruşlar sağda ise sola almak için, arpacık sağa doğru,
 • Vuruşlar solda ise sağa almak için, arpacık sola doğru hareket ettirilir.

(2) Yükseliş ve Yan Ayarı Gezden Yapılan Silâhlar :

Örnek olarak G3 Piyade Tüfeği verilebilir. Bu silâhların sıfırlanmasında düzeltmeler, vuruşlar hangi tarafta toplanmışsa gez o yönün tersine doğru yeteri kadar hareket ettirilerek yapılır.

 • Vuruşlar yukarıda ise aşağı almak için, gez aşağı doğru,
 • Vuruşlar aşağıda ise yukarı almak için, gez yukarı doğru,
 • Vuruşlar sağda ise sola almak için, gez sola doğru,
 • Vuruşlar solda ise sağa almak için, gez sağa doğru hareket ettirilir.

(3)   Yükseliş Ayarı Arpacıktan, Yan Ayarı Gezden Yapılan Silâhlar :

Örnek olarak M-16 Piyade Tüfeği verilebilir. Bu tip silâhların sıfırlamasında düzeltme yapılırken;

 • Vuruşlar yukarıda ise aşağı almak için, arpacık yukarı doğru,
 • Vuruşlar aşağıda ise yukarı almak için, arpacık aşağı doğru,
 • Vuruşlar sağda ise sola almak için, gez sola doğru,
 • Vuruşlar solda ise sağa almak için, gez sağa doğru hareket ettirilir.

(4)   Yükseliş Ayarı Gezden, Yan Ayarı Arpacıktan Yapılan Silâhlar :

Örnek olarak MG-3 Makinalı Tüfek verilebilir. Bu silâhların sıfırlamasında düzeltme yapılırken;

 • Vuruşlar yukarıda ise aşağı almak için, gez aşağı doğru,
 • Vuruşlar aşağıda ise yukarı almak için, gez yukarı doğru,
 • Vuruşlar sağda ise sola almak için, arpacık sağa doğru,
 • Vuruşlar solda ise sağa almak için, arpacık sola doğru hareket ettirilir.

Kısacası bütün silâhların sıfırlanmasında temel kural olarak şunları söyleyebiliriz,

 • Arpacıktan yapılan düzeltmelerde; arpacık, vuruşa doğru,
 • Gezden yapılan düzeltmelerde; gez, vuruşun tersine doğru kaydırılır.
  Buna göre arpacıkta doğru, gez de ise ters orantı vardır.