Nişancılıkla İlgili Temel Kavramlar

Nişancılıkla İlgili Temel Kavramlar Nelerdir ?

Nişancılıkla İlgili Temel Kavramlar

Yiv : Namlu içindeki sağa ve sola doğru kesintisiz helezonik (sarmal) girintidir.

Set : Namlu içindeki sağa ve sola doğru kesintisiz helezonik çıkıntıdır.

Çap : Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.

Namluların içinde bulunan yiv ve setler; merminin, dönmesini sağlayarak havada takla atmamasını ve hedefe doğru muntazam bir yol takip etmesini sağlar. Ayrıca menzilinin de artmasını sağlar. Buna göre, yivsiz setsiz silâhlarda isabet oranı düşüktür. Havan ve Roketatar gibi yivsiz-setsiz silâhlarda mermilerin dengeli bir şekilde gitmesi için mermilerinde kuyruk kısmı vardır.

Mühimmat: Askerî hedefler, personel ve malzemeye zarar verdirmek maksadıyla elle ve silahla atılan, havadan bırakılan araziye yerleştirilen güdümlü ve güdümsüz olarak rampalardan fırlatılan, patlayıcı, kimyasal, biyolojik ve radyolojik madde veya maddeleri kapsayan harp malzemesine denir.

Mermi: Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı maddedir. Çapı 20 mm.den büyük mühimmatlardır.

Fişek: Tüfek, tabanca gibi ateşli hafif silâhların içine, atılmak üzere sürülen ve içinde barut bulunan, bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş çekirdek oluşan cephanedir (Çapı 20 mm. ve 20 mm. den küçük mühimmat).

Fişek Ebadı : Fişeğin çapı ile kovan boyu uzunluğudur. Örneğin; G3 P.Tf. fişeğinin ebadı, 7,62X51 mm.dir (Çapı X Kovan Boyu).

Kovan: Mühimmatın imlâ hakkı, kapsül ve kurşunu muhafaza eden bölümüdür.

Çekirdek: Mühimmatın hedefte istenilen etkiyi yapan kısmıdır. Değişik maddelerden ( çinko, bakır , çelik ) imâl edilir.

Kapsül: Fişeklerde sevk barutunu ve hareketle ateşlenen fünyelerde ilk ateşlemeyi sağlayan tertibattır.

Fünye: Kapsüllerin ateşlemede yetersiz kaldığı durumlarda kapsülle veya bağımsız olarak kullanılan ateşleme tertibatıdır.

Tapa: Kapsül, fünye ve ateşleme zaman ayarlayıcılarının bir arada bulunduğu ateşleme tertibatıdır.

İmlâ Hakkı: Kovan içerisinde bulunan yanıcı veya patlayıcı maddedir.

Tesirli (Etkili) Menzil: Bir silâhın ateşinin beklenen tam etkiyi sağladığı büyük ölçüde isabetin kaydedildiği mesafedir.

Azamî Menzil : Arazi yapısına göre gerekli yükseliş verilmiş bir silâh ile ateş edildiğinde; silâhın namlu ağzı ile namlu ağzını terk eden merminin havada bir süre gittikten sonra, yer çekimi ve havanın direnci nedeniyle hızının kesilerek yere düştüğü mesafedir.