Fişek Çeşitleri

Fişek Çeşitleri

Fişek Çeşitleri

Çekirdekli Fişekler

Fişeğin uç kısmında kurşundan yapılma oval parçaya çekirdek denir. Çekirdekleri kendi aralarında 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

Çelik Uçlu Fişekler; Bu tip fişeklerin üzerinde metal gömlek bulunur

İzli fişekler ; Bu fişeklerin dış kısmında metal bir gömlek ve uç kısmında kurşun nüve vardır.

Normal Fişekler ; Bu fişeklerin ekstra bir özelliği bulunmamakla birlikte sadece fişek ucunda normal bir çekirdek bulunmaktadır.

FİŞEK

Ateşli silahların kullandığı mühimmat FİŞEK olarak tanımlanır. Bazı kitaplarda ve yasalarda “Fişek” yerine “Mermi” kullanılmaktadır. Mermi, teknik deyim olarak hatalıdır.

FİŞEĞİN KISIMLARI:

1.a)Mermi

BARUT

KAPSÜL

KOVAN – KARTUŞ

Çekirdeksiz Fişekler

Bu tür fişekler kullanım amaçlarına göre 4 ana başlık altında toplanabilir.

Sevk Fişekleri ; Tüfek bombalarının atımında kullanılan bu fişeklerde çekirdek bulunmamaktadır.

Manevra Fişekleri ; Genellikle tatbikatlarda kullanılan fişeklerde çekirdek bulunmamaktadır

İşaret Fişekleri ; Atıcının bulunduğu yeri belirlemek amacıyla kullanılan bu fişeklerde de çekirdek bulunmamaktadır.

Aydınlatma Fişekleri; Bu fişekler karanlıkta kalan bölgeleri aydınlatmak için kullanılır.

Gaz Fişekleri

Av fişekleri

Saçma

Şavrotin Tek Kurşun

Fişeği Oluşturan Parçalar

Fişeği oluşturan parçalar çekirdek, barut, kapsül ve kovandır olarak 4’ ayrılır.

Fişeğe ait barut, çekirdek ve kapsülü bir arada tutan ve ayrıca barutu ve kapsülü dış etkilerden koruyan parçadır.

Hatve nedir? Çekirdeğin kendi etrafında bir tur dönüşü sırasında namluda katettiği yoldur.

Çekirdek Çekirdekler çapı ne olursa olsun genellikle muayyen bir yapıya sahiptirler

Sert kurşun

Metal gömlekli

Yumuşak uçlu

Barut

Kapsülden gelen alevle yanarak meydana çıkan basınçla çekirdeğin uzak mesafelere atılmasını sağlar. Kara barut ve dumansız barut olarak ikiye ayrılır.

Kapsül

Genellikle ince tabaka halinde pirinç, bakır ve nikelden yapılmaktadır.

Boxer tipi kapsül ; Bu kapsülü diğerlerinden ayıran özellik örs parçasının kapsüle bitişik olmasıdır.

Berdan tipi kapsül; Bu kapsül standart ve merkezden kanallı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Kovan

Baş parmak ve işaret parmağı V oluşturacak şekilde açılır ve silahın kabza kısmı bu V nin içine yerleştirilir.

Baş parmak baskı yapmayacak şekilde kabzaya yaslanır.

İşaret parmağının altındaki parmaklar ileriye doğru uzatılarak boşluk kalmayacak şekilde kabza kavranır.

Tabancanın namlu istikameti namlu, bilek ve kol aynı hat üzerinde olacak şekilde tutulmalıdır.

Tetiği çeken işaret parmağı ile kabza arasında küçük bir boşluk bulunmalıdır.

Kabza kavrandıktan sonra diğer el destek olacak şekilde başparmak kabzayı kavrayan elin başparmağının altında, diğer dört parmak kabzayı kavrayan üç parmağın üzerinde olmalıdır.

Kabza kavramada bir standart olmamakla beraber bu en iyi kabza kavrama yöntemidir.