Üst Düzey İstihbarat Teşkilatları - MI6 -SIS (Secret Intelligence Service)

Dünyanın en eski istihbarat teşkilatıdır. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı altındaki Savunma Konseyi’ne bağlı hizmet verir. Ayrıca İç işleri ve Dış işleri bakanlıklarıyla da sürekli irtibat halindedir. Terörle mücadele ve casusluktan sorumludur.

Üst Düzey İstihbarat Teşkilatları - MI6 -SIS (Secret Intelligence Service)

Genellikle MI6 olarak bilinen İngiliz Gizli İstihbarat Servisi (SIS), dünyanın en eski istihbarat teşkilatıdır. MI6 adı geçmişte (I. ve II. Dünya Savaşları) bu servisin askeri istihbaratın bir birimi olarak örgütlenmesinden gelir. Bugün resmi durumu ve hiyerarşik yapısı değişmesine karşın kamuoyunda bu adla anılmayı sürdürür. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı altındaki Savunma Konseyi’ne bağlı hizmet verir. Ayrıca İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla da sürekli irtibat halindedir. Faaliyetleri hakkındaki halka açık yayınları sansür yetkisi bulunur.Terörle mücadele ve casusluktan sorumludur. 1 Kasım 2014’ten beri Alex Younger, Gizli İstihbarat Servisi’nin başkanlığını yapmaktadır.

  • Bilinen Operasyonları arasında Cengel Operasyonu vardır. Bu Operasyon İstihbarat ve direniş ajanlarının Polonya'ya ve Baltık ülkelerine gizlice sokulması amacıyla Soğuk Savaş'ın başında MI6 tarafından yönetilmiş gizli bir programdır. Ajanların çoğu İngiltere ve İsveç'te özel olarak eğitim görmüş Polanyalı, Leton, Litvanyalı ve Estonyalı sürgünlerden oluşuyordu. Bu ajanlar gittiği yerlerde Sovyet karşıtı gruplarla bağlantı kuruyorlardı ancak KGB onların casusluk ağına sızmış, ajanların çoğunu yakalamış, bazı ajanların taraf değiştirmelerini sağlayıp operasyonu çökertmiştir.