Ateşli Silahlarda Atış Artıklarını Analiz Yöntemleri

Ateşli Silahlarda Atış Artıklarını Analiz Yöntemleri

Bu alanda kabul görülmüş yöntemlerden bir kaçı, devamı mutlaka gelecek.

Dermal Nitrat Testi

Eritilmiş parafini inceleme yapılacak elin üzerine dökülür, üzerine ince gazlı bez sarılıp tekrar parafin dökülüp gazlı bezle sarılıp kuruması beklenir. Kuruyunca elden dikkatlice çıkartılıp parafin kalıbı elde edilir. Kalıbın deriye değen yerlerinde, var ise küçük siyah noktalar üzerine “Lunge Solüsyonu” damlatır. Eğer nitrit, nitrat içeriyorsa kısa bir süre sonra bu noktaların bulunduğu yerlerde mavi renklenmeler meydana gelir. Lunge solüsyonu 20ml distile suya 80 veya 100 ml sülfürik asit eklenip bunun içine 0,5 g difenilaminin eritilmesiyle elde edilir. Ancak bu test sonucunda nitritin yanı sıra nitrat da reaksiyona girdiğinden ve nitratın çok yaygın olarak çevreden (gübre, sigara külü..) bulaşabilmesi nedeniyle spesifik değildir.

Lunge solüsyonu, cilt ve cilt altı dokularında artık aranmasında da kullanılır. Cilt ve cilt altı dokusu bir porselen kap içinde distile su ile yıkanır. Yıkama suyu içinde ki artıkların kaybolmamasına dikkat edilerek seyreltilir, üzerine lunge solüsyonu ilave edilir. Eğer artıklar içinde nitrit, nitrat içeren parçacıklar varsa yine mavi renklenmeler görülür.
Kap yavaşça eğilirse renklenmenin olduğu noktalarda eğilme yönünün tersine doğru mavi renkte kuyruklar görülür.

Giysilerde bulunan mermi çekirdeği geçişiyle oluşmuş delikler ve çevresi yine porselen kap içinde yukarıdaki anlattığım gibi yıkanıp benzer işlem yapılabilir. Ama kumaşın boyasının da reaksiyonu girebileceği için net bir sonuç verme ihtimali düşüktür.

Radyolojik İnceleme

Giysilerde ki mermi çekirdeği geçişiyle oluşmuş delik ve çevresinin “Grenz Işınları” olarak adlandırılan dalga boyları 0.7-4  arasında değişen yumuşak X ışınları ile radyografisi çekilir. Barut partiküllerinin görüntüleri elde edilir.

Modifiye Griess Testi

Nitrit tespitinde kullanılan kemografikal yöntemlerde temel olarak Griess ayıracı kullanılır. Bu ayıraç bugüne kadar çeşitli değişiklere uğramıştır. Günümüzde kullanılanlardan birini de aşağıda anlattım.

Ayraçların içeriği;
1-Hidroliz ayıracı: 100 ml etanolde 8 g potasyum hidroksit eritilir.

2-Modifiye griess ayıracı: 3 ml fosforik asite 97 ml distile su ilave edilir. 1 g sulfanilamid ve 0,7 g N (1-naftil) etilendiamin dihidroklorür eklenir ve eritilir.

Testin yapılışı: 

Elbisenin delik ihtiva eden kısmına hidroliz reaktifi püskürtülür. Bu giysi giriş deliği üstte kalmak üzere ütü masasına konulur. Bu filtre kağıdına modifiye griess ayırcı püskürtülür. Bu filtre kağıdı giriş deliği merkezlenmek üzere giysi üzere elbise üstüne koyulur üstü filtre kağıtlarıyla kapatılıp kuruyana kadar ütülenir. Kuruyana filtre kağıdı üzerinde atış yeteri kadar yakından yapılmışsa barut artıklarının bulunduğu yerlere denk gelen yerlerde pembe mor benekler görülür.
Delik etrafında çil çil benek ortaya çıkar bu yakın atışın göstergesidir.

Sodyum Rodizonat Testi

Atış artıkları arasında bulunan kurşun, baryum gibi ağır metallerin tespitinde yaygın olarak kullanılan bir testtir