Silahlarda Kasıtlı Olarak Silinen Seri Numaralarını Belirleme Yöntemleri

Silahlarda Kasıtlı Olarak Silinen Seri Numaralarını Belirleme Yöntemleri

Silahlarda üretimi sırasında belirli yerlerine değişik şekillerde seri numaraları yazılmaktadır. Silahların seri numaralarının bulunduğu yerler marka ve modele göre değişir. Tabancalarda genellikle fişek yatağı üzerinde, üst kapak kısmında bulunur. Bazılarında kabza içinde kapak takımında seri numarasının son bir kaç rakamı bulunur. Bazende kabzanın ön, sağ, sol dış tarafında dip kısmında, tetik korkuluğunun müsait yerlerinde yazabilir.


Seri numaraları döküm esnasında, ani darbelerle, kalıba basınçla ve diğer bir kaç yöntemle yazılabilir. Sonuç itibariyle metal üzerinde çukur oluşturarak oluşturulan numaralar eye, taşlama makinesi, matkap vasıtasıyla silinebilir ve tahrip edilebilir.

Doldurma yöntemiyle silinen numara değiştirebilir. numaranın bulunduğu kısım bir blok halinde çıkartılıp yerine aynı boyutlarda bir metal parça konulup yeni seri numarası basılabilir. Bu yöntemle seri numarasını tespit imkanı yoktur.

Aşırı paslanma da seri numaraları okunmaz hale gelebilir. Bu durumda pas silinmeden mümkün olabildiği kadar rakamlar okunmaya çalışılmalıdır.

Vibratörle yazılmış seri numaraları derinlere kadar nüfuz etmediğinden bunların silinmesi durumunda seri numarası bulmak zor olabilir.

Seri numarasını belirleme çalışmasına o tip silahların seri numaralarının nerelere bulunduğu araştırılarak başlanmalıdır. Silahın seri numarasının bulunduğu bölgesinin fotoğraflarını çekerek incelemeye geçilmelidir.

Eğer numara boyanmış ise tiner veya aseton gibi sıvılarla silinerek numara tespit edilebilir.
Farklı yapıda metaller, alaşımlar için farklı çözeltiler kullanılarak bu yöntem uygulanabilir.

Pirinç (%70 bakır, %30 çinko) yüzeyler için;

Susuz sodyum sülfat 1,5 gr
Kromik asit 20 gr
Distile su 100ml

Çelik yüzeylere;

Fry sölüsyonu olarak bilirinir
Bakır klorür 90 g
Hidrolik asit 120 ml
Distile su 100 ml

Bu solüsyon incelenecek yüzeye kulak temizleme çöpü ile damlatılır, sonra asetonla yıkanır ve %15’lik nitrik asit damlatılır. Çalışmaya numara belirlene kadar devam edilir.

Çelik yüzeyde yapılan diğer çözeltiler;

1.Adım: % 15’lik nitrik asit
2.Adım: Konsatre hidrolik asit 40 ml
Distile Su 30 ml
Etanol 25 ml
Bakır klorür 5g

Temizlenmiş olan bölgeye yine kulak temizleme çöpleriyle birinci adım yapılır. İlk çözelti damlatılır, etrafa yayılmadan o bölgede birikmesi sağlanır. Dikkatle takip edilir aşırı reaksiyonu engellemek için pamukla silinip diğer çözelti de aynı şekilde uygulanır. Silme işlemi yapılır. Yukarıda bahsedilen tüm yöntemlerde her aşamada belirlenen rakam varsa not edilerek veya fotoğrafları çekilerek kaydedilmelidir. Sonuç alınana kadar gerekirse zımpara ile devam edilir.

Ayrıca elektrolitik yöntemde inlecenecek materyal anot elektrolitik çözeltinin bulunduğu pamuk svab katot olarak işler. Uygulanacak dc voltaj çelik için 6, pirinç için 7, aliminyum için 7,5 volttur.

Çözeltiler;
Bakır sülfat 1 g
Sülfürik asit 15 ml
Jelatin 1 g
Distile su 500 ml