Silah Ruhsatı Sahiplerine ve Müracaatta Bulunanlara Uyarılar

Silah Ruhsatı Sahiplerine ve Müracaatta Bulunanlara Uyarılar

SİLAH RUHSATI SAHİPLERİNE VE MÜRACAATTA BULUNANLARA UYARILAR

1. Silah Ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. 5 yıl sonunda yenilenmesi gerekmektedir.
2. Telefon vasıtası ile  veya müracaat sahibi olamayan şahısların Müdürlüğümüzden dosya içeriği ile ilgili olarak bilgi istemesi durumunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanun gereği bilgi verilmeyecektir. Sadece Silah Ruhsat ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılan 0312 303 58 63-65-66 numaralı hatlardan dosyanın akıbeti ile ilgili bilgi verilebilecektir. 


BULUNDURMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
 

1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir.
2. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verilmemelidir.
3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiğiniz takdirde durumu ruhsatı veren makama bildirmeniz gereklidir.
4. Ruhsatta yazılı olan iş veya ikamet adresinizin değişmesi halinde durumu ruhsatı veren makama bildirmelisiniz.
5. Silahınızı tamir, tespit ya da atış yapmak için bulundurduğunuz adresinizden çıkartacağınız zaman nakil belgesi almanız gereklidir ve bu belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahınızı taşımamalısınız.
6. Bulundurma ruhsatlı silahınızı taşımanız halinde ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkınızda adli işlem yapılır.
7. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız ya da noterden devrini gerçekleştirdiğiniz  tarihten itibaren (60) gün içinde, silahın tespit işlemini yaptırarak ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, M.K.E. Kurumundan satın aldığınız silahın ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
8.Eski ruhsatlarını getirmeyenlere yeni ruhsat kartı verilemez.
 
TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

 

1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
2. Ruhsatınızın veriliş sebebi ortadan kalktığında ve (ruhsata mani durumlardan birine düştüğünüzde) durumu ruhsatı veren makama (Kanun un değişik 6.maddesinin 1.fıkrası 2.cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içine bildirmek zorunda ve ruhsatınızın yeni durumunuza göre tanzim edilmesini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir.
3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun olduğu herhangi bir şekilde öğrenilmesi ya da ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.
4. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız ya da noterden devrini gerçekleştirdiğiniz  tarihten itibaren (60) gün içinde, silahın tespit işlemini yaptırarak ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, M.K.E. Kurumundan satın aldığınız silahın ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
6. 6136 Sayılı Kanun un Ek-1 nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
8.Eski ruhsatlarını getirmeyenlere yeni ruhsat kartı verilemez.
 
KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
 
1.Ruhsatınız verildiği tarihten itibaren "GÖREVİNİZİN DEVAMI SÜRESİNCE" geçerli olacaktır, 5 yıl sonra görevinizin halen devam ettiğini bildirir, yeni tarihli görev belgesini ruhsatı veren makama ibraz etmek zorundasınız.
2. Görevinizin sona ermesi ve ruhsat veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde (6136 Sayılı Kanun un değişik 6. maddesinin 1.fıkrası 2. cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içinde ruhsatı veren makama bildirmekle yükümlüsünüz, aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir.
3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun herhangi bir şekilde öğrenilmesi ya da ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.
4. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız ya da noterden devrini gerçekleştirdiğiniz  tarihten itibaren (60) gün içinde, silahın tespit işlemini yaptırarak ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, M.K.E. Kurumundan satın aldığınız silahın ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
6. 6136 Sayılı Kanun un Ek-1 nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
7.Eski ruhsatlarını getirmeyenlere yeni ruhsat kartı verilemez.
 
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
 
1.Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
2. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız ya da noterden devrini gerçekleştirdiğiniz  tarihten itibaren (60) gün içinde, silahın tespit işlemini yaptırarak ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, M.K.E. Kurumundan satın aldığınız silahın ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
3. 6136 Sayılı Kanun un Ek-1 nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
4.Eski ruhsatlarını getirmeyenlere yeni ruhsat kartı verilemez.