Özel Güvenlik Görevlisi Ne Zaman cop ve Kelepçe Kullanabilir?

Özel Güvenlik Görevlisi Ne Zaman cop ve Kelepçe Kullanabilir?

Özel güvenlik görevlilerinin standart teçhizatlarından olan cop ve kelepçe kullanımı için, zor kullanma yetkisinin bulunması gerekmektedir. Özel güvenlik, kamu güvenliğini tamamlayıcı bir amaca hizmet etmektedir.  Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan görevliler, görevli olduğu alan ve görev süreci içerisinde zor kullanma yetkisine sahiptirler.  Görev alanı kavramını bir örnek ile açıklamak gerekirse, bir sitenin güvenliğinden sorumlu bir güvenlik görevlisi, sitenin hemen yanına park etmiş bir aracın güvenliğinden de sorumludur.  Özel güvenlik görevlileri, zor kullanmalarını gerektiren bir olay ile karşılaştıklarında ilk olarak bunu polis, jandarma gibi genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdürler.

Özel güvenlik görevlileri zor kullanmalarını gerektiren haller ile karşılaştıklarında, ilk olarak ihtar yapmalıdırlar. İhtar sonucunda kişi uyarıları dikkate almıyor ve eylemine devam ediyor ise kademeli ve ölçülü olarak zor kullanabilirler. Özel güvenlik görevlisi, sadece kişinin uyguladığı direnci kırmak için cop, kelepçe, biber gazı v.b kullanabilir. Zor kullanmanın ölçüsü, duruma göre farklılık gösterebilir. Koluna cop ile müdahale edildiğinde kişinin direncinin kırılması söz konusu iken kafaya cop vurulması, zor kullanma yetkisi kapsamına girmeyecektir.

Özel güvenlik görevlisi teçhizatları, koruyucu ve engelleyici önlemlerin alınması için kullanılırlar.