Kuyumcular Silah Ruhsatı alabilirler mi?

Kuyumcular Silah Ruhsatı alabilirler mi?

Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine;  Taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları  tamamlayıp ikamet  ettikleri  ilçe  Emniyet  Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri  halinde Kaymakamlık Makamının  uygun görmesi   durumunda  silah taşıma ruhsatı  verilir.

Mevzuataki Yeri: (Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmalari halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,