İstihbarat Çeşitleri

İstihbarat Çeşitleri

İstihbaratlar üretim şekline ve kaynağına göre üçe ayrılır.

Seviyelerine göre istihbarat; Stratejik, Operatif ve Taktik istihbarattır.

İstihbarat için toplanan bilgiler gizli olmak zorunda değildir, açık kaynaklardan toplanan bilgilerde bunu sağlayabilir ama bunun için iyi yetişmiş analizcilere ihtiyaç vardır.

Stratejik istihbarat: Kendi içinde sekiz ana bölüme ayrılır bunlar; Askeri, Biyografik, Ekonomik, Teknolojik, İletişim, Coğrafya, Sosyolojik istihbarattır.

Üretim şekillerine göre; Temel, Cari ve Hedef istihbaratı olarak üçe ayrılır.

Kaynaklara göre, Açık kaynak istihbaratı, Görüntü İstihbaratı, İnsan İstihbaratı, Radar (İzleme, Ölçme ve İz) İstihbaratı, Sinyal (İletişim, Elektronik, Cihaz Sinyali) ve Teknik İstihbarat olmak üzere altı ana başlık altında toplanmaktadır.

Aralarında en fazla istihbaratı Açık Kaynaklar İ. Sayesinde üretilir. Açık kaynaklar; internet, yazılı, işitsel, görsel medya, akademik yayınlar, kitaplar v.d.).
Bunların işlenmesi sonucu üretilen istihbaratın %85’ini oluşturduğu birçok farklı kaynakta yer almaktadır. Geriye kalan %15’lik kısmın ise, %10’u kapalı kaynaklar (insan istihbaratı), %5’i ise teknik, elektronik ve görüntü istihbaratı ile toplandığındı bilgisi mevcuttur.