2022 Silah Kaçakçılığı ve Yaptırımları

Silah Kaçakçılığı Türleri ve Yaptırımları Nelerdir ?

2022 Silah Kaçakçılığı ve Yaptırımları

BÖYLE BİR DURUMA ŞAHİT OLURSANIZ 155'Arayın veya KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI ile Direkt İletişime Geçin. 

 

Silah veya Mühimmat Kaçakçılığı, Ticareti, Taşıma veya İmalatı Suçu Nedir ? 6136 Sayılı Kanun...

Silah kaçakçılığı suçu; ateşli silahların yasadışı bir şekilde başka bir ülkeden Türkiye’ye sokulması, sokmaya teşebbüs edilmesi, ülkeye sokulmasına aracılık edilmesi ile oluşan 6136 sayılı Kanun’da düzenlenmiş bir kaçakçılık suçudur (6136 sayılı Yasa md. 12/1).

Mühimmat (mermi, bomba vs.) kaçakçılığı suçu; ateşli silahlara ait mermilerin, bombaların ve diğer her türlü mühimmatın yasadışı olarak Türkiye’ye sokulması, sokmaya teşebbüs edilmesi, ülkeye sokulmasına aracılık edilmesi ile oluşur (6136 sayılı Yasa md. 12/1).

Silah ticareti suçu; yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulan veya Türkiye’de üretilen ateşli silahları veya mermileri (mühimmatı) satmak, satmaya aracılık etmek veya satış amacıyla bulundurmaktır (6136 sayılı Kanun md. 12/1).

Silah nakletme (taşıma) Suçu; yasadışı bir şekilde Türkiye’ye sokulan veya Türkiye’de üretilen ateşli silah veya mermileri (mühimmatı) bir yerden başka bir yere taşımak veya yollamak veya nakletmeye bilerek aracılık etme suretiyle işlenir (6136 sayılı Kanun md. 12/1).

Silah veya mühimmat imalatı (üretilmesi) suçu; 5201 sayılı Kanun’a aykırı bir şekilde Türkiye’de silah, mermi, patlayıcı madde, bomba vb. imal edilmesi (üretilmesi) ile oluşur (6136 sayılı Kanun md.12/1)

 

KAÇAKÇILIK TÜRLERİ VE CEZALARI

  • Bireysel Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçunun Cezası: Silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı (ülke içinde üretilmesi), nakledilmesi suçlarının temel cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.12/1).

  • Toplu Silah Ticareti veya Kaçakçılığı Suçunun Cezası: Yukarıdaki birinci fıkrada yazılı suçları bir suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde olmamak şartıyla, iki veya daha çok kişinin birlikte (toplu) işlemeleri halinde, failler hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (6136 sayılı Kanun m.12/2). Toplu silah imalatı veya nakletme suçunun cezası da aynı şekildedir.

  • Örgütlü Silah Ticareti veya Kaçakçılığı Suçunun Cezası: Birinci fıkradaki fiillerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır (6136 sayılı Kanun m.12/3). Yani suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen silah kaçakçılığı veya ticareti suçunun cezası 10 yıldan 24 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10.000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.12/3). Örgütlü silah imalatı veya nakletme suçunun cezası da aynı şekildedir.

  • Nitelik Bakımından Vehamet Arzeden Silah Ticareti veya Kaçakçılığı Suçu: Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olması halinde yukarıdaki fıkralarda (m.12/1-2-3) yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur (6136 sayılı Kanun m.12/4). Nitelik bakımından vehamet arz eden silahların sayısı 10 adet veya daha az ise bu fıkra uygulanacaktır. Nitelikli silahların 10 adetten fazla olması halinde 6136 sayılı Kanunun 12. maddesinin 5. fıkrası uygulanacaktır.

  • Niteliksiz Silahların Miktar Bakımından Vahim Olması: Niteliksiz ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda (m.12/1-2-3) yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur (6136 sayılı Kanun m.12/4). Niteliksiz silahların miktar (sayı) bakımından vahim olması, silah sayısının “20 adetten fazla” olması demektir. Niteliksiz sayısı 20 adet veya altında ise m. 12/4’teki arttırım maddesi uygulanmayarak, fail sadece şartları varsa m.12/1-2-3 gereği cezalandırılacaktır.

  • Vahim Miktarda Nitelikli Silah Ticareti veya Kaçakçılığı Suçunun Cezası: Nitelikli silah; ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olmasıdır. Bu silahların miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur (6136 sayılı Kanun m.12/5). Yargıtay’a göre nitelikli silahların miktar (sayı) bakımından vahim olmasından kast edilen, “10 adetten fazla” silah olması demektir. Nitelikli silah sayısı 10 adet veya daha az ise, bu durumda sadece 6136 sayılı Kanun m.12/4 gereği arttırım yapılacaktır.

Özellikle belirtelim ki; yukarıdaki fıkralardaki cezalar silah, mermi veya diğer mühimmat ticareti, kaçakçılığı, imalatı, nakledilmesi suçları açısından uygulanır.